Kosten van de activiteiten

Eigen bijdrage activiteiten

Alle lokale welzijnsstichtingen hebben een subsidierelatie met de gemeente. Zij krijgen een bedrag voor het welzijnswerk. Om mensen te ondersteunen, voorlichting te geven, vrijwilligers te werven en te begeleiden voor het ondersteunen van inwoners die dit nodig hebben en voor het organiseren van ontmoetingsactiviteiten. Hiervoor worden kosten gemaakt: huur van de ruimtes, kantoorkosten, materialen voor de activiteiten, cursussen, onkostenvergoedingen, attenties voor vrijwilligers enzovoorts. Ook worden er beroepskrachten van betaald, bijvoorbeeld voor het Meer Bewegen voor Ouderen. Alles wordt duurder, zo ook de hiervoor genoemde kosten. De subsidie wordt echter niet steeds gelijkelijk verhoogd. En uiteindelijk moet het wel mogelijk zijn alles te betalen.

Onze hulp en ondersteuning blijft gratis. Door het betalen van een eigen bijdrage voor de activiteiten kunnen we alle diensten en activiteiten voor iedereen in stand houden.

Mocht het voorkomen dat iemand deze vergoeding niet kan betalen, dan kunnen we hierover overleg hebben. Want het blijft voor iedereen belangrijk om zo lang mogelijk buitenshuis activiteiten te ondernemen en mensen te ontmoeten.

Contact Informatie
Aanmelden Nieuwsbrief

U kunt zich op elk moment afmelden door te klikken op de link in de voettekst van onze e-mails. Voor informatie over ons privacybeleid klik hier.

Welzijn op Facebook
De Kei op Facebook
© 2023 – Welzijn Steenderen – OpRha